Oferta

Zakres oferowanych usług, obejmujący konstrukcję elektroniczną oraz oprogramowanie wbudowane:

  • Analiza problemu technicznego
  • Prace badawczo-rozwojowe
  • Opracowanie koncepcji oraz szczegółowego projektu technicznego
  • Przygotowanie modeli i prototypów
  • Testy prototypu i produktu
  • Przygotowanie produkcji seryjnej
  • Szkolenie personelu klienta
  • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
  • Konsultacje techniczne i usługi eksperckie

Oferta Techdesign skierowana jest do wszystkich branż przemysłu,
między innymi do przemysłu: lotniczego, militarnego, morskiego,
telekomunikacyjnego, produkcyjnego, medycznego.