Projekty badawczo – rozwojowe

Od początku istnienia Techdesign jest zaangażowany w realizację europejskich projektów badawczo-rozwojowych w zakresie innowacyjnych rozwiązań elektronicznych , których odbiorcami są między innymi europejski przemysł lotniczy oraz polski przemysł obronny i morski.

Aktualnie prowadzone projekty:

  • Projekt ESTERA, którego przedmiotem jest „Wielopoziomowy wbudowany system sterowania w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego przeznaczony do aktywnego sterowania przepływem powietrza wokół elementów samolotu za pomocą wzbudników, stosowany w operacjach samolotu wymagających dużej siły nośnej lub wysokich prędkości przelotu”, we współpracy z Instytutem Lotnictwa z Warszawy oraz Fraunhofer Institute z Monachium. Projekt realizowany jest w ramach 7 Programu Ramowego.